Online Language School - Online Taalschool             

    FLEXIBLE LEARNING ANYWHERE, ANYTIME  FOR

          INDIVIDUALS AND COMPANIES  

OFFER* - AANBIEDING* - ANGEBOT*- If You apply for double week: Your second week is cheaper - 10 €.                                            

- Als Je Je aanmeld voor een dubbele week: Je tweede week is goedkoper -10 €.

- Wenn Du Dich anmeldest fuer eine doppelt Woche: Deine zweite Woche ist billiger -10€.- FOR CHILD/PERSON , IF YOU INVITE YOUR FRIEND/S. IN THIS CASE WE GIVE ALL OF YOU THE OFFER.

- Voor Kinderen/personen, als je vriend(en) uitnodigd. In dit geval geven we jullie ALLEMAAL de aanbieding

- Für Kinder/Personen, wenn Du Freund(e) einlädst. In diesem Fall geben Wir euch ALLE dieses Angebot.


EXAMPLE - VOORBEELD -  VORBILD

2 PERSONS TOGETHER:  FIRST AND THE SECOND PERSON GET 10 € OFFER FROM THE PRICE.

2 personen samen: eerste en tweede persoon krijgen 10 € aanbieding van de prijs.

2 Personen zusammen: Erste und Zweite Person bekommen 10 € Angebot vom Preis.


* Only one offer is available in the same time, no combination possible!

* Eenmalige aanbieding is beschikbaar op het zelfde moment, geen combinatie mogelijk!

* Einmahliges Angebot ist verfuegbar im selben Moment, keine Kombination moeglich!


For more info, click on the link below: Voor meer detail klik op onderstaande links:  Fuer mehr Informationen klicken Sie auf den untenstehenden Link:


440 € /8 days - 7 nigths/8 dagen - 7 nachten/8 Tagen - 7 Naechte/ 1 pers./BalatonUA-61497611-1